Over omscholing.nl

De economische impact van Covid 19 is groot. Bedrijven moeten inkrimpen, werknemers verliezen hun baan en ZZP-ers hun opdrachten. 

De Partners achter omscholing.nl willen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid helpen door:

  • Kansen te bieden in sectoren waar juist wel behoefte is aan nieuwe instroom van personeel.
  • Deze kansrijke beroepen inzichtelijk te maken.
  • Het bieden van een gratis omscholingsadvies.
  • Het toegankelijk maken van passende verkorte omscholingsmogelijkheden én het bieden van een substantiële korting op de prijs.
  • Het toegankelijk maken van scholingssubsidies.

Capabel Onderwijs is een van de partners, en initiatiefnemers, achter omscholing.nl. Andere  partners zijn:

  • Werkgevers met concrete vacatures in sectoren als zorg en techniek. Hier kun je tijdens of na je omscholing aan de slag in een nieuwe baan.
  • Landelijk erkende opleiders die jou een verkorte, effectieve omscholing kunnen bieden in een kansrijk beroep.
  • Overheidsinstellingen die omscholing stimuleren met (extra) maatregelen.

Aangesloten Onderwijsinstellingen

Bij onderstaande onderwijsinstellingen ontvang je 10% korting wanneer de betreffende opleiding je opleidt tot een kansrijk beroep.

Capabel heeft een uitgebreid onderwijsaanbod van verkorte erkende MBO-opleidingen, HBO-opleidingen en vakopleidingen.

Technicom leidt al dertig jaar eersteklas vakmensen op richting (proces)techniek en logistiek.

Betrokken werkgevers

Omscholing.nl werkt samen met de volgende werkgevers die willen investeren in een mobiele arbeidsmarkt.

Partners voor advies en begeleiding

 

Calder Werkt aan de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Binnen omscholing.nl verzorgen de adviseurs van Calder Werkt de omscholingsadviezen.